21.08.2019

2019-2020 Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları ve Eğitim Programı Kitapçığı

             Başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 16 Eylül 2019
Pazartesi
günü başlayacaktır. Kurslarımızda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2019-2020 Eğitim
Öğretim Yılı Uygulama Esasları belirlenmiştir.
             Uygulama esasları ve Eğitim Programı Kitapçıkları ek'te sunulmuştur.