25.10.2021

Gençlik Bilgi Yarışması

      Başkanlığımızca, ortaokul öğrencilerine yönelik "Gençlik Bilgi Yarışması" gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 19.02.2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek yarışmaya katılacaktar "Gençlik Bilgi Yarışması Usul ve Esasları" incelemelidirler. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular söz konusu site üzerinden yapılacaktır. Başvurular 01 Kasım 2021’de başlayıp, 01 Aralık 2021 saat 23.59’a kadar devam edecektir. Sınav sonuçları ise 10 Aralık 2021 tarihinde yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden açıklanacaktır.

      Ödüller;

- İl birincisine: 500 TL
- İl ikincisine: 300 TL
- İl üçüncüsüne: 200 TL

Ülke Genelinde Dereceye Girenlere;

- Birinciye: 10.000 TL
- İkinciye: 7.500 TL
- Üçüncüye: 5.000 TL
- Dördüncüye: 2.500 TL

- Beşinciye: 1.000 TL
- Altıncıya: 1.000 TL
- Yedinciye: 1.000 TL
- Sekizinciye: 1.000 TL
- Dokuzuncuya:1.000 TL
- Onuncuya: 1.000 TL