23.04.2020

Ramazan Ayı Mesajı...

Malum olduğu üzere insanlık âlemi son günlerde zor ve sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçmektedir. İnkar edilemez bir gerçektir ki Allah bütün çağlarda insanları bazen açlık, bazen korku, bazen mallardan ve canlardan eksiltmek suretiyle imtihan etmiştir. (Bakara,155) Hatta “Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler, "Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?" diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.”  (Bakara/214) buyrularak, zorlukların çok daha çetin olabileceği ancak bunlar karşısında imanını ve sadakatle mücadelesini devam ettirenlerin mükâfata erişeceği belirtilmiştir.

Bütün bu sıkıntı ve hastalıklara rağmen hayat devam etmekte, Hakka ve halka karşı vazifelerimiz yerine getirilmeyi beklemektedir. Bu meyanda Hakk'ın rızasının, halkın da duasının alınmasına vesile olacak yeni bir rahmet ve bereket ayı Ramazana kavuşmak üzereyiz. Bu gece evlerimizde kılacağımız teravih namazı ve ilk sahurumuzun ardından tutacağımız oruçla Ramazana başlamış olacağız.  Hz. Peygamber nasıl ilk Ramazanını Bedir harbi esnasında yaşamasına rağmen zorluklara göğüs gerebildiyse, bizlerde ümitsizliğe kapılmadan Allah Resulünü örnek alarak ramazanı ihya edeceğiz. Camilerimiz kapalı ama gönüllerimiz açıktır. Mescitlerimiz kapalı ama ailelerimizle birlikte namaz kılabileceğimiz evlerimiz açıktır. Nitekim Allah’ın (cc) “Evlerinizi namaz kılınan yerler yapın” emrine uyarak hanelerin mescid kılınacağı gün bu gündür.(Yunus/87) Hz. Peygamberin (sav) “ Yeryüzü bana mescit kılındı” hadisinin ihyasının neşfünema bulacağı gün bu gündür. (Müslim,523/5) Kendilerine yaşlı demekten içtinap edip “hayır” kelimesinden ilham alarak “ihtiyar” ismini verip ailelerimiz için hayırlarını murad ettiğimiz büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerinden, evlerdeki imametinden istifade edilecek gün bu gündür.

Ramazan ayı müddetince tek başına namaz kılacak Müslümanların maduriyet yaşamaması için camilerimiz açık kalacaktır.

Sabah ezanları imsak vaktinde okunacak, iftar vaktinde minarelerdeki kandiller yakılacaktır.

Müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından vaaz-irşad programları yayınlanacaktır.

Din gönüllülerimiz, bu güne kadar vatandaşlarımızın her türlü din hizmetinde yanlarında olduğu gibi ramazan ayında da hizmetlerine devam edecek, zekat, fitre, sadaka bağışlarında Türkiye Diyanet Vakfı makbuzları ile vatandaşlarımıza rehberlik edeceklerdir.

İşte herkesin kendi hanesinde kalarak müstefid olmaya gayret edeceği bu ramazanda “Sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır” buyuran Hz. Peygamberin çağrısına uyarak sahur bereketi ile Ramazan mektebine kayıt yaptırmaya karar veren samimi müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. (Buhari, Savm.20)

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de takvaya erişesiniz diye oruç farz kılındı” emrine itaat edip oruç tutarak sıhhat bulmaya karar veren, takvaya koşan sabırlı müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun.( Bakara,183)

“Allah’ın en sevdiği amel konup göçenlerin yani Kur’an’ı hatmedip yeniden başlayanların amelidir” müjdesine nail olabilmek için ailesi ile mukabele okumaya karar verip konup göçerek bayramı hak eden müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. (Tirmizi,Kuran,11)

 “Namazlarınızı koruyun ve özellikle orta namaza dikkat edin” emrine uyarak her namazı orta namaz bilip o huşu ile eda etmeye çalışarak ailesine cemaat sevabı alma kadirşinaslığını göstermeye gayret eden müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. (Bakara,23)

“Yarım hurmayla da olsa nimetlerinizi paylaşarak cehennem azabından korunun” buyuran Hz. Peygamberin tavsiyesine uyan ve “kim bir oruçluyu iftar ettirirse iftar ettirdiği oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır” müjdesine nail olmak için iftarlarda helal kazancını paylaşarak muhtaçlara yardım etmeye çalışan müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun.(Buhari, Zekat,9;Tirmizi,Savm,82)

“Onların mallarından sadaka al ki hem onları hem de mallarını temizleyip arındırasın” emri gereğince fitre ve zekâtlarla infakta bulunup arınarak bayramı hak etmek isteyen müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun.( Tevbe,103)

Hz. Peygamber “Allah ramazan günlerinde oruç tutmayı farz kıldı, bende gecelerinde Teravih Namazı kılmayı sünnet kıldım, kim Allah’a inanıp mükâfatını yalnız ondan bekleyerek orucunu tutup namazını kılarsa annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olur” buyurduğu için günün bütün yorgunluğuna rağmen teravih namazı kılmak için ailesini kıyama çağıracak olan müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. (İbn Mace, Salat,173)

“İçinizden hasta veya yolcu olanlar başka günlerden sayısınca orucunu tutar.” ruhsatına binaen hasta veya yolcu olduğu için oruç tutamayacak olup üzüntüyle şifa bekleyen kardeşlerimize Allah Şafi ismi ile tecelli eylesin, Ramazan-ı Şerifleri hayırlı olsun.( Bakara,184)

“Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin” emri gereğince ve “Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse,  Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.”Uyarısı mucebince af ve merhamet yolunu tutmaya, her türlü şiddet ve dehşetten uzak durmaya söz veren müminlerin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. (Buhârî, Savm, 9; Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

Bu vesile ile Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik eder, bu ayın başta ülkemiz olmak üzere İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Mevla'dan niyaz ederim.

Allah Ümmeti Muhammed’e yine yeniden camilerde, iftar sofralarında, mukabelelerde sağlık ve afiyet içerisinde, bir ve beraber olarak ramazanlar yaşamayı nasib eylesin.

 

                                                                                                          Murat OKUYAR

                                                                                                      Geyve İlçe Müftüsü