T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Karapürçek Müftülüğü

13.09.2017

2017-2018 yılı uygulama esasları

T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Bilgi İçin: S. Özgenç
Telefon: E-posta: Elektronik Ağ: www.diyanet.gov.tr
Sayı : 45796484-254.99-
Konu : 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
Kur'an Kursları Uygulama Esasları
DOSYA
İlgi : Başkanlık Makamının 24.08.2017 tarih ve E.75234 sayılı oluru.
Başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarımızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 25 Eylül 2017 Pazartesi
günü başlayacaktır. Kurslarımızda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun,
daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
Uygulama Esasları belirlenmiştir.
Kur'an kursu hizmetlerinin ilgili mevzuata göre ve e-posta ile gönderilen uygulama esasları göz
önünde bulundurularak yürütülmesi; söz konusu uygulama esaslarının ilgili personele tebliğ
edilmesi, vaaz, hutbe, medya, afiş el ilanı gibi tanıtım araçlarıyla da halkımıza konuyla ilgili bilgi
verilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.
Kadir DİNÇ
Başkan a.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdür V.
Not: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları ve ekleri (15 sayfa) İl
Müftülüklerimizin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün web
sayfasına da yüklenmiştir.
Ek :
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları
Dağıtım :
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)
Bu belge 5070 sayılı Kanun gereği güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu = XMGY-BU10-GB30-4925
1
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI UYGULAMA
ESASLARI
BAŞLIKLAR
A. Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları
1) İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları
2) 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
3) Engellilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
B. Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
C. Kur’an Kurslarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
D. Projeler ile Eğitim-Öğretimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler
E. Protokoller
F. Geçici Öğretici Görevlendirmeleri
G. DİBBYS/EHYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi/Eğitim Hizmetleri
Yönetim Sistemi)
H. Kur’an Kurslarını Tanıtıcı Materyaller ile Diğer Hususlar
A. YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI
YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI DÖNEM VE KAYIT
TARİHLERİ
DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
1. DÖNEM 18 Eylül 2017 – 1 Ekim 2017 25 Eylül 2017 – 26 Kasım 2017
2. DÖNEM 20 Kasım 2017 – 3 Aralık 2017 27 Kasım 2017 – 21 Ocak 2018
TATİL 22 Ocak 2018 – 4 Şubat 2018
3. DÖNEM 29 Ocak 2018 – 11 Şubat 2018 5 Şubat 2018 – 1 Nisan 2018
4. DÖNEM 26 Mart 2018 – 8 Nisan 2018 2 Nisan 2018 – 27 Mayıs 2018
1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; I. dönem
9, II. dönem 8, III. dönem 8, IV. dönem 8 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim
yapılacaktır.
2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre
yürütülecektir. Ek öğretim programları 27 Mayıs 2018 tarihi itibariyle tamamlanacak
şekilde planlanacaktır.
3. Kayıt süresi içerisinde Temel Öğretim Programı açamayan öğreticiler aynı öğrenci
grubuna en az 3 ek öğretim programı açarak eğitime devam edecektir. Ancak ek öğretim
programlarında saat tamamlama zorunluluğu bulunduğundan eğitim-öğretim yılının
bitmesine 8 haftadan az kalması durumunda herhangi bir ek öğretim programı
açılamayacaktır.
4. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız, ilgili kurs
yönetimine “Müracaat Dilekçesi” ile ya da https://kursbasvuru.diyanet.gov.tr
adresinden online olarak başvuru yapabilecektir.
5. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin
2
kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
6. Bir öğrenci sadece bir kursa kayıt yaptırabilecektir.
7. Yüzüne eğitim gören bir öğrenci en fazla 18 saat eğitim alabilecektir. Kur’an Kursları
Programı (4-6 yaş Grubu)’nda, Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programında öğretim
görenler ile yatılı eğitim alan öğrenciler 30 saate kadar ders alabilecektir.
8. İhtiyaç Odaklı Ek Öğretim Programları kapsamında uygulanan Hatim Kuru 16 hafta
olarak uygulanacaktır.
9. Bir öğrenci temel öğretim programını en fazla 12 dönem, aynı ek öğretim programını
ise en fazla 4 defa alabilecektir. Hatim Kuru, Yoğunlaştırılmış Dini Bilgiler Ek Öğretim
Programları ve engelli öğrencilerin eğitim-öğretiminde sınırlandırma bulunmamaktadır.
10. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici (EK-1)’deki esaslar çerçevesinde derse
girebilecektir.
11. Bir Kur’an kursunda görev yapan yönetici maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini
tamamlamadan; kadrolu ve sözleşmeli öğretici ise maaş karşılığı, zorunlu ve isteğe bağlı
ek ders görevini tamamlamadan aynı kursta geçici öğretici görevlendirilemeyecektir.
12. Bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, bir Kur’an kursu öğreticisi maaş karşılığı
ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir.
13. Kur’ankurslarındauygulananeğitimprogramları,EğitimHizmetleri Genel
Müdürlüğünün
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuO
gretimProgrami.aspx web adresinden indirilebilecektir.
14. Öğreticiler Ek-9 raporlarının bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının
kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır.
Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun
bir yere asacaktır.
15. Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem/kur içerisinde farklı tarihlerde
yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit
edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek
ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son
verilecektir.
1) İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları
1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik,
müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası
ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu
kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde
halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan
edilecektir.
2. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini
devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere
yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılında temel/ek öğretim programları veya
Camilerde Kur’an Öğretim Programı açılabilecektir.
3. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında ihitiyaç duyulması halinde öğrencilerin Kur'an-ı
Kerim ve dini bilgiler kapsamında taleplerini karşılamak D grubu kurslar
açılabilecektir.
3
4. Kredi Yurtlar Kurumu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile gençlik
merkezlerinde ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarının tanıtımı gerçekleştirilecek ve talep
olması durumunda buralarda D grubu kurslar açılacaktır.
5. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı
takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel
Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim
İslam”
kitabıhttp://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materya
ller.aspx web adresinden indirilebilecektir.
6. D grubu kursların açılışında Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci
Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 19. maddesindeki açılış amacı ile açılış şartlarına
riayet edilerek kurslar kamuya açık, eğitim ve öğretime fiziki açıdan uygun olan
mekânlarda açılacaktır.
7. A, B ve C grubu Kur’an kurslarında D grubu kurslar açılmayacak, istekliler A, B ve C
grubu kurslara yönlendirilecek ve gerekirse talebi karşılamak için bu kurslarda günün
farklı saatlerinde eğitim verilebilecektir.
8. A, B ve C grubu Kur’an kurslarının talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar farklı
mahallerde açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir.
9. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri,
gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun
görülen kamuya açık, fiziki açıdan eğitim ve öğretime uygun diğer mekânlarda
açılabilecektir.
10. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep
formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve
müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte
muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe
teslim edilecektir.
11. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla
beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A,
B, C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili kurs
yöneticisi, söz konusu D grubu kursta yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne
karşı sorumlu olacaktır.
12. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu
kurslarda, temel öğretim programının yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ek
öğretim programları öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak açılacaktır. Ayrıca
D grubu kursların açılması hususunda mahalli ihtiyaçlar dikkate alınacak, öğrencilerin
tarım vb. işleri sebebiyle gelemeyeceği dönemlerde söz konusu kurslar açılmayacaktır.
2) 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-2)
uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs
açılmayacaktır.
2. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs açılmayacaktır.
3. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğreticisinin
talebi, ilgili Müftünün de onayı ile PDR öğretmeninin 4-6 yaş grubu kursunda
gelişebilecek özel vakaya yönelik rehberlik yapması sağlanacaktır.
4
4. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarına yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak
kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve yaş grubunun özellikleri
göz önünde tutulmalıdır.
5. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımızda çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve
diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret, resmi
okul öncesi kurumları ücretleri hakkında ki Il Milli Eğitim Müdürlüğü Il Ücret Tespit
Komisyonunca belirlenen ücretin üstünde tutulamaz.
6. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında öncelikle Manisa Eğitim Merkezi’nde 09-22 Eylül
2013, Afyonkarahisar/Sandıklı’da 13-21 Ağustos 2014 ve Rize Eğitim Merkezi’nde 24
Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen seminerlere katılarak hizmet içi eğitim
belgesi olan öğreticiler görevlendirileceklerdir. Bu öğreticilerle talebin
karşılanamaması halinde ise görevlendirmelerde sırasıyla aşağıdaki kriterler esas
alınacaktır:
a) İlahiyat fakültesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya
sertifikaya sahip olanlar.
b) İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya
sertifikaya sahip olanlar.
c) İmam-hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya
sertifikaya sahip olanlar.
Belge ve sertifikalar 296 saat ve üzeri ders olmalıdır.
7. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz
yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.
8. Başkanlığımızın 21.01.2017 tarih ve E.5722 sayılı yazısı gereğince 19.01.2017
tarihinden sonra alınan sertifikalar 4-6 yaş grubu Kur’an kursu açma kriterleri içinde
değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önceki tarihlerde alınan sertifikalar öğretici
görevlendirmelerde geçerli sayılacaktır.
9. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımızda Başkanlığımızca hazırlanan Kur’an Kursları
Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) uygulanacaktır.
10. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar
aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
11. Aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), temel ve ek
öğretim programları uygulanabilecektir.
12. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretiz olarak gönderilecek “Kur’an
Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır.
Kitaplar ihtiyaç olması halinde
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.as
px web adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye
Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
13. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak
üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın
http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek
kullanılabilecektir.
14. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları
Müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiç bir yayını
kursta bulundurmayacaktır.
5
3) Engellilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına
uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.
2. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve
dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde buralarda engellilere yönelik D
grubu kurslar açacabileceklerdir.
3. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 1-13 Eylül 2014
tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4
Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim
seminerine katılan personele görev verilecektir.
4. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat
2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4
Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi
eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
5. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacı yukarıda ifade
edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması
durumunda söz konusu alanla ilgili bilgi ve tecrübesi olan diğer personele görev
verilebilecek veya şartları taşıması durumunda geçici öğretici görevlendirilebilecektir.
6. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik
düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin
eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise
“İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar görevlendirilecektir.
7. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik
durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli
olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.
8. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı
engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda
açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere
başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu
gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza
edilecektir.
9. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim
materyalleri kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar
Genel Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
10. İl müftülüklerince il/ilçede engellilere yönelik açılmış kurslara ait istatistiki bilgiler ile
bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir
rapor eğitim-öğretimin 4. döneminin sonunda Başkanlığımız
kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.
11. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin,
öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı
programlar düzenlenecektir.
12. Kur’an kurslarında yürütülen engelli eğitimi hususunda farkındalık oluşturmak
amacıyla Müftülüklerce vaazlar verilecek, ayrıca toplumsal bilincin oluşması
bakımından konferans, panel, seminer vb. etkinlikler yapılacaktır.
6
B. HAFIZLIK EĞİTİMİ YAPILAN KUR’AN KURSLARI
HAFIZLIK, HAFIZLIK HAZIRLIK, HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM
DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ
DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
1. DÖNEM 29 Mayıs 2017 – 7 Haziran 2017 5 Haziran 2017 – 1 Ekim 2017
2. DÖNEM 25 Eylül 2017 – 4 Ekim 2017 2 Ekim 2017 – 28 Ocak 2018
TATİL 29 Ocak 2018 – 4 Şubat 2018
3. DÖNEM 29 Ocak 2018 – 7 Şubat 2018 5 Şubat 2018 – 3 Haziran 2018
HAFIZLIK TEMEL
DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ
DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
1. DÖNEM 29 Mayıs 2017 – 7 Haziran 2017 5 Haziran 2017 – 24 Eylül 2017
TATİL 25 Eylül 2017 – 1 Ekim 2017
2. DÖNEM 25 Eylül 2017 – 4 Ekim 2017 2 Ekim 2017 – 21 Ocak 2018
TATİL 22 Ocak 2018 – 4 Şubat 2017
3. DÖNEM 29 Ocak 2018 – 7 Şubat 2018 5 Şubat 2018 – 27 Mayıs 2018
TATİL 28 Mayıs 2018 – 3 Haziran 2018
1. Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel Öğretim, Hafızlık Eğitimi ile
Hafızlık Tekrar ve Talim Programları uygulanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ise
diğer öğretim programları için sınıf açılabilecektir.
2. Hafızlık temel öğretim programını bir öğrenci en fazla 3 dönem, hafızlık eğitimini ise
en fazla 12 dönem alabilecektir. Bu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan
öğrencilerin kursla ilişiği kesilecektir.
3. Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS aracılığı
ile kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra
ders ve öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun
onayından sonar müftülüğün onayına gönderilecektir.
4. Hafızlık Eğitim Programı, Başkanlığımızın 10.09.2013 tarihli ve 67567140.254-1751
sayılı yazısında belirtilen Hafızlık Tespit Sınavı Değerlendirme Kritierleri çerçevesinde
yürütülecektir.
5. 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (EK:RG-25/6/2015-29397) maddesi gereği;
“Ortaokul/İmam- hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin
yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış
olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini
belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu
sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula
döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul
müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak
komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.” öğrenciler kayıt
dondurabilecektir. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık
Takip Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır.
6. Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü, yatılı, yüzüne okuyan veya hafızlığa çalışan
7
erkek ve kadın öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır.
Buna göre;
a) Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların; ilkokul, ortaokul, lise çağı ve
yetişkinlere yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenmesi,
b) Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması
ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması,
c) Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi
geçmemesine dikkat edilmesi,
d) Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara
göre düzenlenmesi,
e) Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve örneklik
etmek amacıyla, nöbetlerin özellikle kadrolu öğreticiler tarafından kursta kalmak
suretiyle tutulması,
f) Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kursların tespit
edilerek raporlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
7. Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan öğreticilerden 3 yıllık eğitimin sonunda
hafızlık sınavına hiç öğrenci göndermeyenler ve/veya hafızlık tespit sınavında
öğrencileri gerekli başarıyı gösteremeyenler hafızlık takip komisyonunun teklifi ve
müftülüklerin onayı ile 2 yıl süreyle yüzüne eğitim verilen sınıflarda
görevlendirilecektir.
8. Kur’an kursları yurt ve pansiyonlarında gece nöbeti tutan Kur’an kursu öğreticilerinin
nöbet ücretleri hakkında, Strateji Geliştirme Başkanlığının 01/07/2016 tarih ile E.34017
sayılı mütalası kapsamında hareket edilecektir.
9. Hafızlık Tekrar ve Talim Programı, hafızlık belgesi olan sekiz öğrencinin kayıt
olması durumunda açılabilecektir. Söz konusu program hizmet içi eğitim kapsamında
değerlendirilmediğinden, Başkanlığımız personeli kayıt edilmeyecektir.
10. Hafızlık Tekrar ve Talim Programı Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuO
gret imProgrami.aspx web adresinden indirilebilecektir.
11. Hafızlığını tamamlayarak belge alan erkek öğrenciler “Hafız Öğrenci Projesi”
kapsamında eğitim veren imam-hatip liselerine yönlendirilecektir. Ayrıca bu projeden
yararlanacak öğrencilere yönelik burs ve parasız yatılı imkânları ile ilgili bilgi afişleri
kurslara ulaştırılarak öğrencilere zamanında duyurulacaktır.
12. Hafızlık eğitimini teşvik amacıyla, yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere
sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir.
13. Sosyal etkinlik saatlerinde, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek
amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun olarak sportif aktiviteler; hat, ebru, ney üfleme,
kamp, gezi, piknik, eğitici film ve belgesel gibi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler
öğrencileri ders ortamından uzaklaştırılacak şekilde düzenlenecektir.
14. Bir sınıfın sosyal etkinlik dersine, o sınıfın Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretici dışında
aynı kursta görev yapan diğer öğreticilerden biri girecektir. İhtiyaç olması halinde farklı
kurslardan ya da dışardan görevlendirme yapılabilecektir.
15. Hafız ya da Kur’an kursunda eğitim almış Kur’an kursu öğrencilerine rol model
olabilecek farklı mesleki alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla “Kariyer Günleri”,
“Geleceğimle Buluşuyorum” ismi altında konferanslar ya da söyleşiler yapılacaktır. Söz
8
konusu konferans veya söyleşilere konuşmacı olarak hafız olup ilahiyat mezunu din
hizmetleri personeli ve İHL öğretmeni başta olmak üzere diğer alanlarda hizmet
verenler ile işadamı, yönetici, bürokrat ve teknokratlar davet edilecektir.
16. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması
konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı
kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler
dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmek suretiyle boş
bırakılmamalıdır. Ayrıca dileyen öğrencilerin bu durumlarda dinleme yoluyla derse
hazırlık yapmaları sağlanmalıdır.
C. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
HİZMETLERİ
Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler “PDR
Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde görev yapacaklardır.
D. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK
FAALİYETLER
1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı
geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır.
Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca
müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.
2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Kur’an
kursu öğrencileri ile öğreticilerinde yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek
amacıyla 08.08.2013 tarih ve 732 sayılı onayla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun
Projesi” uygulamaya koyulmuştur. Bu itibarla; il eğitim kurulu/ilçe eğitim
komisyonları marifetiyle müftülükler, ihtiyaç sahibi yetimleri ve ilgili çalışmaya destek
verecek kursları belirleyip yardımların yetimlere ulaşmasını sağlayacaktır.
3. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM ile birlikte yürütülen “Kamp Dışında Yaşayan ve
Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli Kız Çocukların Yaygın Eğitim Projesi” 2017-
2018 eğitim- öğretim yılında da Türkiye genelinde uygulanmaya devam edecektir.
4. “Her Ay Bir Konu Bir Konuk” projesine 08.01.2015 tarih ve 527 sayılı yazıdaki ilke ve
esaslar doğrultusunda devam edilecektir.
5. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay İl Müdürlükleri veya
İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı
alışkanlıklar konusunda seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini
boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde
Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.
6. Kurslarda deprem, sel vb. doğal afetler ile yangın gibi olaylara yönelik tedbirler
alınacak ve müftülüklerce söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması
sağlanacaktır.
7. Ailenin önemi, aile içi iletişim, insan onuru vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin
katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile işbirliği halinde seminer ve
konferanslar düzenlenecektir.
8. Müftülüklerce yaygın din eğitimi kapsamında yürütülen projeler ile eğitim-öğretimin
etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerle ilgili tespit ve teklifleri ihtiva eden
değerlendirme raporları DİBBYS/EHYS’ye girilecektir.
9
E. PROTOKOLLER
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında
28.11.2013 tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma
İşbirliği Protokolü kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri
ve çalışanlarına yönelik kursların açılması için gerekli çalışmalar dönem başında
başlatılacaktır.
2. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle, gençlerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi
gelişimlerine katkıda bulunmak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda,
yurtlarda, spor tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde Başkanlığımız merkez
ve taşra teşkilatında görevli personelin, moral, motivasyon ve manevi rehberlik
sağlaması, din ve değerler eğitimi vermesi, din hizmeti sunması amacıyla Başkanlığımız
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015 tarihinde imzalanan protokol
kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal
etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için
gerekli çalışmalar yapılacaktır.
3. “Hafız Öğrenci Projesi” Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı
arasında 18.01.2013 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülecektir.
F. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ
1- Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.
2- Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri tamamlanmadan fiili olarak
göreve başlatılmayacaktır.
G. DİBBYS/ EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)
1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler
https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile
yürütülecektir.
2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders
ücreti ödenmeyecektir.
3. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1.
ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini
gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk
beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe
yetkilerince açılabilecektir.
4. DİBBYS/EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem
üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir.
5. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin
kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B ve C grubu Kur’an
kurslarında kurs yöneticisi, D grubu kurslarda ise müftülüğün belirleyeceği
görevli/öğretici tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt
10
işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından
görevlendirilen personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri
tanımlayacak ve öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır.
6. Kur’an kurslarında yürütülen projelerle ilgili istatistiki bilgiler DİBBYS/EHYS’ye
girilecektir.
H. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler il/ilçe müftülüklerine
ücretsizolarakgönderilecektir.AyrıcaBaşkanlığımız
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Afisler-
Kur%27an-Kursu.aspx web adresinden de indirilerek çoğaltılabilecektir.
2. Müftülüklerce Kur’an kurslarına afişlerin dağıtımı, uygulanan öğretim
programları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
3. İl/ilçe müftülüklerine gönderilen afişler, Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları,
TDV, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, YURT-KUR
vb. ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.
4. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit,
teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan
“Bize Yazın” afişleri müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine
asılacaktır.
5. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel
ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel
Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu
hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
6. İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın 16.07.2014 tarihli ve 1425 sayılı yazısında
belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında
başka bir ödenek olmadığı için zorunlu haller dışında Başkanlığımızdan ek ödenek
talebinde bulunulmayacaktır.
7. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini
ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından
haftada en az üç Kur’an kursuna gidilecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin
yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu
bölümüne girilecektir.
8. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an
kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan
Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim
faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında
herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler
alınacaktır.
9. Kur’an kursu öğreticilerimizi ve müftülük personelimizi bilgilendirmek amacıyla
kullanılan SMS uygulamasından istenilen verimin elde edilebilmesi için müftülüklerce
ilgili personelin sisteme kayıtlı telefon numaraları kontrol edilerek gerekli olması
halinde güncellenecektir.
10. Müftülüklerce 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte
Kur’an kursu öğreticilerinin mail adresine gönderilecektir. İnterneti veya mail
adresi olmayan öğreticilere söz konusu yazının fotokopisi verilecektir. Ayrıca
müftülüklerce mailin ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek için öğreticilerden imza
11
alınacaktır.
Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük
personelimize teşekkür eder, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS SAATLERİ 1
EK-1
EĞİTİM TÜRÜ DERSADI
DERS SAAT
SAYISI TOPLAM
Kur’an-ı Kerim Ezber 23
Kur’an-ı Kerim Okuyuş
Usulleri ve Tatbikatı 2
Dini Bilgiler 2
Sosyal Etkinlik 2
HAFIZLIK
Rehberlik 1
30
Kur’an-ı Kerim 24
HAFIZLIK TEMEL Dini Bilgiler 6
30
Kur’an-ı Kerim Yüzünden
Okuma
10
Kur’an-ı Kerim Ezber 10
Kur’an-ı Kerim Okuyuş
Usulleri ve Tatbikatı 4
Dini Bilgiler 3
Sosyal Etkinlik 2
HAFIZLIK HAZIRLIK
Rehberlik 1
30
Ezbere Okuma 12
Kur’an Okuma Usulleri ve
Talimi
1
Konularına Göre Aşrı Şerifler 1
İlmihal Bilgisi 2
HAFIZLIK TEKRAR ve
TALİM
Hitabet 2
18
Kur’an-ı Kerim 12
TEMEL ÖĞRETİM Dini Bilgiler 6
18
EK ÖĞRETİM Standart 6 6
Kur’an-ı Kerim 6
4-6 YAŞ TEMEL ÖĞRETİM Dini Bilgiler 12
18
Kur’an-ı Kerim 2
4-6 YAŞ EK ÖĞRETİM Dini Bilgiler 4
6
EK-2
1
4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Fiziki Mekân ve Donanım Şartları
4-6 yaş grubu çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan ortamların çocukların
eğitim kalitesini yükselttiği ve onlara olumlu davranış özellikleri kazandırmada etkili olduğu tespit
edilmiştir. Bu sebeple Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında
bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek söz konusu kursların taşıması gereken
nitelikler belirlenmiştir.
Bu itibarla; 4-6 yaş grubu Kur’an kursu mekânlarının belirlenmesinde, donanım malzemelerinin
seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilecektir.
Genel İlkeler:
1. Güvenlik sorunu olmayan,
2. Denetlenebilen,
3. Sağlığa elverişli olan,
4. Çocukların hareket özgürlüğüne imkân tanıyan,
5. Mimari bakımdan bulunduğu bölgenin kültürel dokusuna uygun olan,
6. Binanın yapımında ve tefrişatında kullanılan materyalleri doğal ve yerel olan,
7. 4-6 yaş grubunun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine uygun olan ve bütün bu gelişim
süreçlerine katkı sağlayan kurslar 4-6 yaş grubu Kur’an kursları olarak açılacaktır.
Bina Özellikleri:
1. Bina yapım ve inşasında öğrenci kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır.
2. Bina girişi, çocukların giriş-çıkışlarına uygun olacak ve velilerin bekleme salonu olarak da
kullanabileceği şekilde düzenlenecektir.
3. Ayakkabı ve giysi dolapları öğrenci ve personel için ayrı ayrı olacaktır.
4. Çocukların dolapları onların rahatça ulaşabileceği seviyede olacaktır. Yükseklikleri ise 120- 145
cm’den fazla olmayacaktır.
5. Dolaplar duvara sabitlenecektir.
6. Yangın ve afet gibi durumlar için acil çıkış alanları oluşturulacaktır.
7. Yer kaplamaları kaymayan ve kolay temizlenebilen malzemelerden tercih edilecektir.
8. Çocukların kullandığı odaların kapıları içeriden dışarıya açılır şekilde düzenlenecektir.
9. Binanın ısı donanımı, ısı dağılımını eşit sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
10. Binanın giriş kısmında ecza dolabı, yangın alarm sistemi ve yangın söndürme cihazı
bulundurulacaktır.
11. Cihazlar görünür ve kolay erişilir yerlere konulacaktır.
12. Bina alanlarının tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmamasına dikkat edilecektir.
13. Bina boyasında soft renkler tercih edilecektir.
14. Bedensel engelli çocuklar için rampa ve özel tuvalet bulundurulacaktır.
15. Binada balkonlar olmayacak, pencereler çocukların tırmanıp açamayacağı ve dışarı
sarkamayacağı bir şekilde planlanacak, bütün elektrik kabloları gizlenecek, prizler çocukların
erişemeyeceği (en az 1,5 m) yükseklikte olacaktır.
16. Binanın dışında veya içinde bulunan merdiven basamakları yüksek ve dar olmayacak,
EK-2
2
çocukların tırmanma veya düşme olasılıkları dikkate alınarak tırabzanlar gerekli önlemleri
ihtiva eden şekilde yapılacaktır.
Oyun Alanı-Bahçe:
1. Her öğrenciye en az 2,5 m² alan düşecektir.
2. Etkinlik yapılan bölümler için güvenlik önlemleri alınacaktır.
3. Bahçenin etrafı duvar veya benzeri bir uygulama ile ayrılacaktır.
4. Bahçede yeteri miktarda toprak ve çim alan oluşturulacaktır.
5. Bahçede bitki yetiştirme alanı, ağaçlar, kum havuzları oluşturulacaktır.
6. Park oyuncakları, kum havuzu vb. oyun alanları oluşturulacak; bahçe, denge alanları, tırmanma
araçları koyularak çocukların fiziksel gelişimlerini olumlu etkileyecek alanlarla
desteklenecektir.
7. İklimsel şartlar düşünülerek soğuk havalar için bina içinde kapalı oyun alanları açılacaktır.
8. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak yumuşak özellikte olacaktır.
Hobi alanı:
Bahçe veya bina içinde bitki ve hayvan bakımı gibi hobilerin uygulanabileceği uygun mekânlar
oluşturulacaktır.
Derslik:
1. Öğrenci başına en az 2 m² alan düşecektir.
2. Derslikler çocukların hem bireysel hem de grup halinde hareket edebilmesinisağlayacak
biçimde düzenlenecektir.
3. Kaygan olmayan, sabit, kolay temizlenebilen yer döşemeleri kullanılacaktır.
4. Duvarlar ses geçirmeyecek özellikte izole edilecektir.
5. Tavan yüksekliği 3 m’den az olmayacak, pencerelerin yerden yüksekliği çocukların çevreyi
görebilecekleri şekilde ayarlanacaktır. Doğal aydınlatma kullanılacaktır.
6. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte
malzeme ile kaplanacaktır.
Kitaplık:
1. Kitaplık çocukların görme alanları içinde düzenlenecektir.
2. Kitaplığın yerden yüksekliği 88-92 cm arası olacak, kitaplar ise çocukların kolaylıkla
alabilecekleri yükseklikte olacaktır.
Etkinlik Alanı:
1. Her öğrenciye en az 2 m² alan düşecektir.
2. Etkinliklerinin yapıldığı atölyeler bu alan içerisinde oluşturulacaktır.
Mutfak/Yemek alanı:
1. Havalandırması ve yangın tertibatı bulunacaktır.
2. Yer döşemesi kaydırmaz, kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanacaktır.
Uygulama Salonu/Çok Amaçlı Salon:
1. Kursun öğrenci kapasitesinin 2 katı kadar kişiyi alacak alana sahip olacaktır.
2. Büyük grup etkinlikleri, aile seminerleri bu salonda yapılacaktır.
EK-2
3
3. Mümkünse çatıdan aydınlatılacaktır.
4. Yemek salonu olmadığı durumlarda yemek yeme için de kullanılabilecektir.
Tuvaletler/Duş Alanı:
1. Lavabo en-boy 28-45 cm, yükseklik 50-60 cm; musluk 65-70 cm; klozet yükseklik 35 cm; WC
kabinleri en 70-90 cm; bölücü duvarlar ise 130-150 cm olacaktır.
2. Kurslar her 6 çocuğa 1 lavabo, her 4 veya 5 çocuğa 1 klozet düşecek şekilde
düzenlenecektir.
3. Lavabo ve WC’ler çocukların vücut özelliklerine göre düzenlenecektir.
4. Islak hacimlerin güvenli ve çocuğun fiziki özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir.
5. Lavabo ve WC’ler sınıflara yakın alanlarda olacaktır.
6. Personel WC’si ayrı bölümde yer alacaktır.
Uyku Odası:
1. Kursta tam gün eğitim yapılması durumunda oluşturulacaktır.
2. Odanın genişliği 15 m² den küçük olmayacaktır. Ayrıca odalar her çocuk için en az 2 m² alan ve
6 m³ hava düşecek şekilde dizayn edilecektir.
3. Kampetler en fazla 25-30 cm yükseklikte olacak, ranza kullanılmayacaktır.
4. Zemin çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte olacaktır.
İdari Birimler:
1. Yönetici odası; kursa giriş-çıkışları görebilecek şekilde binanın girişine yakın olacaktır.
2. Öğretici odası, öğreticilerin dinlenme ve ders hazırlıkları yapabilecekleri şekilde hazırlanacaktır.
3. Yardımcı personel odası, rehberlik odası, arşiv ve depo bulunacaktır.
Donatım Malzemeleri:
1. Sandalyenin genel yüksekliği 50-60 cm; oturma genişliği 30-36 cm; oturma yeri derinliği
30-34 cm; oturma yüksekliği 29-33 cm olacaktır.
2. Masaların yüksekliği 50-55 cm; genişliği 60-65 cm; daire masa çapı 100-120 cm olacaktır. İsteğe
bağlı olarak kare, dikdörtgen, daire ve yarım daire masa kullanılabilecektir. Yemek masasının
yüksekliği 54-60 cm, genişliği ise 60-65cm olacaktır.
3. Kampetin genişliği 54-60 cm; uzunluğu 125-135 cm, yüksekliği ise 14-16 cm olacaktır.
4. Çocukların iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamında az oyuncak ile de daha etkili bir öğrenme
eğilimi gösterdiği göz önünde bulundurulacaktır.
5. Mümkün olduğunca Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış oyuncaklar kullanılacaktır.
Ayrıca ilgi köşelerinde bulunan oyuncaklar uygun renklerden seçilmiş olacak ve oyuncak yapım
standartlarını taşıyacaktır.
6. Kur’an kurslarımızda kullanılan malzemelerin kimyasal içermemesine, doğal ve yerel olmasına
dikkat edilecektir.
1
PDR ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Müftülük emrinde Kur’an kurslarında psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek üzere
görevlendirilen PDR öğretmenleri, görev alanıyla ilgili hizmetlerini aşağıdaki usul ve esaslar
çerçevesinde yerine getirir.
İ. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBER (PDR) ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ
1. Kur’an kurslarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yıllık çerçeve program
kapsamında yerine getirmek,
2. Öğrencilerin ihtiyacına göre gerekli bireysel, eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini
planlamak ve kurslarda uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
3. Bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinin uygulanması hususunda kurs
yöneticisi veya öğreticilerden talep olması halinde rehberlik etmek,
4. Bireysel psikolojik danışma yapmak,
5. Müftülükçe tespit edilen her bir kurs için ayrı ayrı rehberlik dosyası hazırlamak ve çalışma
sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayarak, kursta uygulanan programı yılsonunda
müftülüğe sunmak,
6. Sorumlu olduğu kursta öğretici, öğrenci ve velilere yönelik rehberlik panosu/panoları
hazırlamak,
7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçlarını, doküman ve
kaynaklarını hazırlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara
katılmak,
9. Öğrencilere, velilere, öğreticilere ve gerektiğinde kurstaki diğer personele yönelik hizmet
alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmesi hususunda
çalışmalar yapmak,
10. İhtiyaç duyulması halinde, hizmet alanlarına uygun Başkanlık ve il müftülüklerinin
düzenlemiş olduğu toplantı, konferans ve panel gibi etkinliklerde görev almak,
11. Gerektiğinde Sosyal Etkinlik ve Rehberlik derslerine girmek,
12. Her yıl haziran ayında, yaptığı hizmetlerle ilgili olarak hazırlayacağı rapor veya raporları
il müftülüklerince yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr adresine gönderilmek üzere
müftülüğe sunmak,
13. Görev alanı ile ilgili, amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
İİ. KUR’AN KURSLARINDA GÖREVLENDİRİLMESİ
2
1. Görev alanı, öncelikle yatılı hafızlık Kur’an kurslarıdır.
2. Görevlendirildiği kurs ya da kursların toplam yatılı öğrenci sayısı 100’ün altında ise 3 kursta,
100 ile 300 arası 2 kursta, 300 ve üzeri ise 1 kursta görevlendirilir.
3. PDR öğretmeni tarafından hazırlanan yıllık çerçeve program, görevlendirildiği
kursun/kursların bulunduğu il/ilçedeki müftü ya da müftü yardımcısı tarafından
onaylanır. PDR öğretmeni çalışmalarını bu program doğrultusunda yapar.
4. Müftülük, birden fazla kursta görevlendirilen PDR öğretmeninin haftalık çalışma süresini
ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kurslar arasında uygun şekilde planlar.
5. PDR öğretmeninin görevlendirileceği kurslar belirlenirken kurslar arası mesafeye ve
belirlenen kursların öğretmenin ikametine yakın olmasına dikkat edilir.
6. Görevlendirildiği kurs ya da kurslarda en az bir eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar.
İhtiyaç olmadıkça görevlendirildiği kurslarda değişikliğe gidilmez.
7. Aile İrşad Büroları ve müftülük büro hizmetlerinde görevlendirilmez.
8. Görevlendirildiği kurslarda psikolojik danışmanlık faaliyetlerini rahat bir şekilde
yapabilecekleri çalışma odasının/rehberlik servisinin oluşturulması ve bilgisayar, yazıcı gibi
araç gereçlerin tedarik edilmesi sağlanır.
9. Kadın PDR öğretmenleri kız Kur’an kurslarında, erkek PDR öğretmenleri ise erkek Kur’an
kurslarında görevlendirilir.
İİİ. ÇALIŞMA SAATLERİ ve İZİNLER
1. PDR öğretmeni, müftü tarafından onaylanan yıllık program çerçevesinde haftada 5 gün
olmak üzere 15 saat maaş karşılığı, 8 saat ek ders karşılığı çalışır.
2. PDR öğretmeninin günlük görevi, müftü tarafından onaylanan yıllık program çerçevesinde
rehberlik faaliyetlerini yerine getirmesi ile sona erer.
3. PDR Öğretmeni, 14.01.2016 tarih ve E.902 sayılı Hukuk Müşavirliğinin mütalaası gereği
yıllık iznini amirince uygun görülen zamanlarda kullanır.
İV. DERS ve EK DERS SAATLERİ
PDR öğretmeni maaş karşılığı 15 saat çalışır. 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Diyanet
İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin 2. fıkrasında “Başkanlık personeli ile diğer
kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate kadar ek ders, ders görevi verilebilir” ifadesi yer
almaktadır. Bu itibarla; müftülüklerce, PDR öğretmeninin görev yaptığı kurslarda Hafızlık
Eğitim Programında yer alan sosyal etkinlik ve rehberlik dersinin rehberlik dersine
(DİBBYS/EHYS üzerinden rehberlik dersi haftada 1 saat olarak düzenlemiştir.) girmesi
sağlanmalı ve kendisine haftada 8 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilmelidir.
T.C.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Program Geliştirme Daire Başkanlığı)
HAFIZLIK TESPİT SINAVI
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ANKARA-2015
1
İÇİNDEKİLER
HAFIZLIK TESPİT SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 3
GİRİŞ ........................................................................... 3
KRİTERLERİN BELİRLENMESİ ....................... 3
A. Hafızlık Tespit Komisyonunun Yapısı ................. 5
B. Hafızlık Tespit Komisyonunun Çalışma Usulü .... 5
C. Etik İlkeler .......................................................... 7
D. Ölçme ve Değerlendirme ................................... 8
Sonuç ......................................................................... 9
2
HAFIZLIK TESPİT SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GİRİŞ
Bir rahmet ve hidayet rehberi olarak gönderilen yüce kitabımız Kur’an-ı
Kerim’in okunması, ezberlenmesi, yazılması, anlaşılması, Hz. Peygamberin (s.a.s)
“Sizin en hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir." (Buhârî, Fezâilü’l–
Kur’ân, 21) ifadesiyle, en hayırlı amellerdendir. Kur’an-ı Kerim’in ilk hafızı olarak
Hz. Muhammed’in (s.a.s) teşvikiyle süregelen ve tarihi seyri içerisinde
kurumsallaşan hafızlık eğitimi, bu amellerin başında yer almaktadır.
Hafızlık yapmak isteyenler için kurslar düzenlemek, 6002 sayılı kanunla
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temel görevleri arasında yer almıştır. Diyanet İşleri
Başkanlığı, gerek yaygın din eğitimi hizmetlerinden biri olarak, gerekse
Başkanlığın önemli insan kaynaklarından biri olarak hafızlık eğitiminin; anlam ve
önemine uygun bir biçimde canlı tutulması, kalıcı ve sürekli hale getirilmesi,
niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu
çalışmalar kapsamında; hazırlık, ezber ve pekiştirme dönemlerinden oluşan ve
içerik olarak, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler ve Sosyal Etkinlik ve Rehberlik
derslerinin yer aldığı hafızlık eğitim programları ve programda öngörülen hedef ve
kazanımlara uygun materyaller geliştirilmektedir.
Hafızlık eğitiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve yürütülmesinde
Hafızlık Eğitim Programı ve Hafızlık Takip Komisyonu kadar, Hafızlık Tespit
Sınavı da büyük önem arz etmekte ve hafızlık sürecinin ana unsurları arasında yer
almaktadır. Bu sebeple; hem hafızlık eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin
yeterliklerinin sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme çerçevesinde tespit edilmesine,
hem de hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere rehberlikte bulunmak üzere,
kurulan komisyon marifetiyle, hafızlık tespit sınavı sürecinde göz önünde
bulundurulacak kriterler belirlenmiştir.
KRİTERLERİN BELİRLENMESİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce tertip edilen “Hafızlık Tespit
Sınav Kriterlerini Belirleme Toplantısı”, 27.04.2015 tarihinde Başkanlık
merkezinde Bünyamin ALBAYRAK, Kadir DİNÇ, Cafer Tayyar DOYMAZ,
Bayram YILMAZ, Ali ÖZGELEN, Halil TENGER, Fatih OKUMUŞ, Mehmet
KAPUKAYA, Osman ALPASLAN, Mustafa BODUR, İbrahim YILMAZ,
Muammer ŞAHİN, Semahat ÖZGENÇ, Kadir DİLEK, Sema ÇELEM, Nuran
ATALAY, Ayşe BAYER’in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
3
Çalışmada emeği geçen Başkanlık personeline ve katkıda bulunan herkese
teşekkür ederiz.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4
A. Hafızlık Tespit Komisyonunun Yapısı
1. Komisyon, en az ikisi hafız olmak şartıyla üç kişiden oluşur.
2. Komisyon başkanları, başta Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri,
kurul uzmanları, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri
arasından olmak üzere, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alanlarında uzman ve
tecrübeli personel arasından belirlenir.
3. Sınav komisyon üyelikleri, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alanlarında
uzman ve tecrübeli personel arasından belirlenir. Üyelerin belirlenmesinde; aşeretakrib,
hafız, tashih-i hurûf mezunu ve/veya hafızlık eğitiminde liyakatli olma gibi
hususlar göz önünde bulundurulur.
4. Komisyon üyelerinin seçilmesinde, bilfiil hafız yetiştiren öğreticilerin de
bulunmasına dikkat edilir.
5. Komisyonda üye olan öğreticilerin, görev yaptığı kursun öğrencilerinin
sınava girdiği komisyonda görevlendirilmemesi esastır.
6. Komisyon başkanı, -yazışmaya gerek duymaksızın- asıl üyelerden geçerli
mazereti sebebiyle komisyona katılamayanların yerine, yedek üyenin komisyona
çağrılmasını sağlar ve bu husus sınav tespit tutanağına işlenir.
7. Komisyon başkanının mazeret bildirmesi durumunda ise, ilk sıradaki asıl
üye komisyon başkanı olur ve bu husus sınav tutanağına işlenir.
8. Komisyon başkanı veya üyelerden biri katılamadığında yedek üye
çağrılırken, “komisyonun en az ikisinin hafız olması” şartı göz önünde
bulundurulmalıdır.
9. Sınav süresince, komisyon başkanının koordinesinde, sekretarya ve diğer
hizmetlerde görevlendirilen personel, görev alanıyla ilgili konularda, sınavın
sağlıklı ve usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik alınan tedbirlere
uymakla sorumludur.
B. Hafızlık Tespit Komisyonunun Çalışma Usulü
1. Sınav merkezinin bağlı bulunduğu idari birim (dini yüksek ihtisas/eğitim
merkezi müdürlüğü, müftülük), aydınlatma, ısınma, havalandırma ve oturma
düzeni gibi sınav salonuyla ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
2. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve
saatte hazır bulunurlar.
5
3. Komisyon, sınavın başlama ve bitiş saatlerine riayet eder.
4. Sınav esnasında komisyon üyelerinin tamamı hazır bulunur. Namaz,
yemek gibi ihtiyaçlar için komisyon üyeleri birlikte ara verir.
5. Komisyon başkanı, sınava telefon, kayıt cihazları vb. elektronik cihazlar
alınmaması hususunda gerekli tedbirleri alır.
6. Komisyon, kimlik tespitinde dikkatli davranır. Hafızlık sınavı giriş belgesi
ile nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi yerine geçen belgeler yanında bulunmayan
adayları, sistemde kayıtlı olsalar dahi sınava almaz.
7. Hafızlık sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge
sunduğunun, sınavın herhangi bir aşamasında komisyon üyelerince tespit edilmesi
halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu durum tutanakla tespit edilir.
8. Sınava, sistem üzerinden kayıt yaptıran adaylar alınır, sınav merkezince
aday kaydı yapılmaz.
9. Komisyon sınav esnasında, aday dışında öğretici, kurs yöneticisi, veli,
müftü gibi kişileri sınav salonuna almaz.
10. Komisyon, sınavın hafızlık yarışması değil, hafızlık tespit sınavı olduğu
gerçeğini daima göz önünde bulundurur.
11. Komisyon, adayın sınav kaygısını azaltmaya yönelik gerekli rehberlikte
bulunur.
12. Sınavı biten adayın değerlendirmesi tamamlanmadıkça sonraki adayın
komisyona çağrılmamasına dikkat edilir.
13. Komisyon, sınavla ilgili genel değerlendirmeler çerçevesinde; adayın hıfz,
usulüne uygun okuyuş, özgüven, motivasyon gibi hazırbulunuşluk düzeyleriyle
ilgili yaptığı gözlemleri içeren bir rapor hazırlar.
14. Sınava katılan her adayın puanı ve genel durumu ile ilgili özet bir bilgi
hafızlık sınavı giriş belgesinin arkasına yazılır.
15. Komisyon başkanı, diğer üyelere de soru sorma hakkı tanır, soru sormada
görev paylaşımı yapılır. (1-7 arası sayfaları bir üyenin, 8-14 arası sayfaları bir
üyenin 15-20 arası sayfaları da bir üyenin sorması gibi.)
16. Komisyon başkanları; https://ehys.diyanet.gov.tr (Eğitim Türleri, Hafızlık,
Sınav İşlemleri, Hafızlık Sınavı Not Girme İşlemleri) internet adresinden kendileri
6
adına açılmış olan hesaba girerek sınava katılanların puanlarını sisteme kaydeder.
Bu konuda sorumluluk tamamen komisyon başkanı ve üyelerine aittir.
17. Komisyon başkanları; sınav tamamlandıktan sonra katılanların bilgilerinin
ve puanlarının yer aldığı ‘Hafızlık Sınav Tespit Tutanağı’na komisyon üyelerini
kaydederek sistemden çıktısını alır. Asıl olarak görev alan yedek üyelerin görev
aldığı gün/günler de sisteme girilir.
18. Sınav tutanakları ile Hafızlık Sınavı Giriş Belgeleri mutlaka ayrı zarflarda
tasnif edilir. Hafızlık sınavı giriş belgelerinin sınav merkezi kanalıyla
Başkanlığımıza gönderilmesi sağlanır.
19. Hafızlık sınav tespit tutanağının her sayfası, komisyon başkanı ve
üyelerince imzalanır.
20. Sınav tutanakları gerekli kontroller yapıldıktan sonra kapalı zarf içerisinde
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere sınav merkezine teslim
edilir.
21. Komisyon, herhangi bir sebeple sınava vaktinde gelemeyen kayıtlı adaylar
hususunda, sınav tarihleri içerisinde gerekli kolaylığı sağlar.
22. Sınav sonunda, sınavın tamamlandığına dair tutanak yazısı hazırlanıp imza
altına alınarak diğer evraklarla birlikte Başkanlığımıza gönderilmek üzere sınav
merkezine teslim edilir.
23. Sınav sonuçları, bütün sınavların tamamlanmasından sonra Genel
Müdürlükçe açıklanır.
C. Etik İlkeler
1. Sınava başlamadan önce, adaya heyecanının geçmesi için yeterli
hazırlanma süresi verilir.
2. Aday güler yüzle karşılanarak kendini özel hissetmesi sağlanır.
3. Yoğun bir emek harcanan hafızlık eğitim sürecinin değerlendirilmesinde;
her bir adayla ilgili gereken hassasiyet gösterilir, böylece adayın mevcut bilgi ve
seviyesini en etkin şekilde yansıtabilmesi sağlanır.
4. Komisyon, adaya sınav sonucunu ihsas ettirecek tutum ve davranışlardan
uzak durur.
5. Komisyon üyeleri, öğrencinin sınav durumuyla ilgili komisyon
değerlendirmelerini komisyon üyeleri dışında paylaşmaz.
7
6. Sınav esnasında su, çay vb. içecekler dışında yeme-içme hususlarında
hassas davranılır.
7. Sınav esnasında hiçbir şekilde telefon görüşmesi yapılmaz, konuşma,
gülme gibi, adayın dikkatini dağıtacak davranışlardan uzak durulur.
8. Adayı, üyelerin tamamı dikkatle dinler.
9. Yöresel şive/aksan/okuyuş tarzları göz önünde bulundurulur, farklılıklar
sorun konusu yapılmaz.
10. Sınava katılan adayların geldiği il/ilçenin müftü, yönetici ve öğreticileriyle
iletişimde, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek davranışlarda bulunmamaya özen
gösterilir.
11. Adaylarla empati kurularak, sınavda, sınav öncesi ve sonrasındaki tüm
tutum ve davranışlarda sınava gelen öğrenci, öğretici ve Kur’an müesseselerine
çocuklarını emanet eden velilere karşı gerekli nezaket gösterilir.
D. Ölçme ve Değerlendirme
1. Hafızlık belgesi Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyenlere verilir.
Hafızlık tespit sınav komisyonu, sınava giren hafız adayının Kur’an-ı Kerim’in
tamamını ezberleyip ezberlemediğini tespit eder. Bununla birlikte usulüne uygun
olarak okuyuşunu değerlendirir.
2. Sorularda kolaydan zora doğru ilkesi tercih edilir. İlk sorunun, 30. cüz,
Yâsîn, Mülk, Fetih vb. sûrelerden sorulmasına özen gösterilir.
3. Sorulardan; 1-20. sayfalar arası farklı sayfalardan olmak kaydıyla, en az iki
soru 1-10. cüzler arasından, iki soru 11-20. cüzler arasından, iki soru da 21-30.
cüzler arasından olmak üzere, her öğrenciye en az 6 soru sorulur. Şayet komisyonun
kanaati oluşmamışsa öğrenciye ilave sorular da sorulabilir.
4. Soruların, en az ikisi sayfa başı, ikisi sayfa ortası, ikisi de sayfa sonundan
seçilir.
5. Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılır.
Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
6. Öğrencinin hafızlığının değerlendirilmesinde, Kur’an-ı Kerim ezberi,
tecvit kurallarını uygulaması ve harflerin mahreçlerine riayet etmesi göz önünde
bulundurulur.
8
7. Sorular öğrencinin nereden sorulduğunu anlayabilecek açık ve netlikte
sorulmalıdır.
8. Okumaya başlamadan önce adaya yeterli hazırlık süresi tanınmalıdır.
9. Okuma usulü, hadr ölçüsünü aşmamalıdır.
10. Sınav sonunda öğrenciye, hocasına ve okuduğu Kur’an Kursuna yönelik
olumsuz yaklaşımlarda bulunulmaz.
11. Adaya veya öğreticisine, sınavı bittikten sonra, değerlendirme sonucunu
yansıtmaksızın gerekli rehberlik yapılır.
12. Başarısız olanların neden başarısız oldukları, sınav giriş belgelerinin
arkasına yazılmalıdır.
13. Hafızlık eğitiminde çok başarılı olan, sistemli ve disiplinli çalışan, başarılı
öğretici/kursların taltif edilmesi; başarısız olanların ise uyarılmaları için olumlu
olumsuz hususlar raporlarda tespit edilir.
14. Haziran ayında yapılan sınavlarda varsa, Türkiye Hafızlık Yarışması’na
katılabileceği düşünülen aday isimleri belirlenir.
Sonuç
Hafızlık tespit sınavında, devletimizin sağladığı imkânlar, hafız adayımızın
harcadığı mesai, hocalarımızın gayretleri, ailelerin beklentileri, hayır ve hizmet
ehlinin desteklerinin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Gayemiz;
gönüllük esasıyla kendilerini Kur’an yoluna adayan kıymetli hafız adaylarına
rehberlik yapmak, emeklerini doğru yöntemlerle tespit edip başarılarını
taçlandırmaktır.
Sağlıklı değerlendirmelere zemin oluşturması açından; sınav ortamı,
komisyonun yapısı, komisyon çalışma usul ve esasları, ölçme değerlendirmedeki
objektiflik, gerçekleştirilecek bütün sınavlar için temel unsurlardır. Bu sebeple;
hafızlık tespit sınavlarının, yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılması, hafız
adaylarının yeterliklerinin sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme çerçevesinde tespit
edilmesine katkı sağlayacaktır.
9
'•
􀀁
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
GENEL MERKEZİ
Sayı0'.320.EKS/822.4- 􀂃$
KomHafızlık Projesi İşbirliği
Protokolü.
Ankara \.􀀎 .. ./.9..L./.4.QI:\
T.C.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLI Öl
(Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne)
ANKARA
İLGİ: a) 26.12.2012 tarih ve B.02.1.DİB.0.72.01-251-2894 sayılı yazınız ve eki Protokol.
b) 16.08.20+2 tarih ve 0320.EKS/825.9-632 sayılı yazımız.
c) 08.01.2013 tarih ve 1448 sayılı Mütevelli Heyet Kararı.
İlgi (a) yazınız ve eki "Hafızlığa Yönelik Yüz Yatılı Kur'an Kursu Projesi İşbirliği Protokolü"
Vakfımızca değerlendirilmiş olup;
Mesleki bilgilerini görevinde etkin bir şekilde uygulayabilen, ahlakı ve davranışı ile herkese
örnek olabilen, sosyal hayatta etkin ve üretken donanımlı hafızları yetiştirerek, bu hafızları, sadece hafız
öğrencilerin eğitim görmesine tahsis edilen İmam-Hatip Liselerinde okutmak ve İHL eğitimlerini
tamamlayanları ilahiyat fakültelerine yönlendirerek, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra
teşkilatları ile bağlı kuruluşlarındaki hafız personel sayısını artırmak maksadıyla hazırlanan "100 Yatılı
Kur'an Kursu Hafızlık Projesi İşbirliği Protokolü'nün Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (a) yazısı
ekindeki şekliyle kabulü, söz konusu proje ile ilgili daha önce alınan ve ilgi (b) yazımızla Başkanlığa
bildirilen 08.08.2012 tarih ve 1434/26 sayılı kararın aynen uygulanmasına devam edilmesi ve
protokolün imzalanması ilgi (c) kararla uygun görülmüştür.
Bu sebeple, söz konusu Protokol üç nüsha olarak imzalanılarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Ek : 3 adet Protokol.
1-;jJ '-' ... -y-􀀋•
'·v.. ·, l,\i ERİ BAŞf(AN .-.
t ·t u· L,.,... J
:-'"' ııızınl'ıltri Daire Baskanl•·'ı
1
l ",􀀇􀀈_:􀀉􀀊(11 jrşiv Bıi􀀬.
#􀀭
,., . ,rı!, 7
...-,syıı
_ Sa ,
---.ı.__:.
------.!
u
Dr. Mediha Eldem Sk. No: 72/B Tel: (312) 417 12 35 (8 hat) • Faks: (312) 418 19 00 • tdv@diyanetvakfi.org.tr (06640) Kocatepe/ANKARA
I
{'ti
VUZYATILI KUR'AN KURSU
HAFIZLTKPROJESI
isninriGi PRoroKorti
ANKARA 2012
PROTOKOL
Taraflar
Madde 1- Bu protokol, Diyanet igleri Bagkanhsr Epitim Hizmetleri Genel
Mtidiirltigii, Milli Elitim Bakanh[r Din Ofretimi Genel MiidtirliiEti ve Tiirkiye
Diyanet Vakfi arasmda yaprlmrqtrr.
Tanrmlar
Madde 2- Protokol metninde kullamlan;
l-Efitim Hizmetleri: Diyanet igleri Bagkanhpr E[itim Hizmetleri Genel
Miidtirlii[ii'nii,
2-Din Ofretimi: Milti E$itim Bakanhpr Din Ogretimi Genel Mtidiirliifii'nii,
3-Vakrf: Ttirkiye Diyanet Vakfi'ru,
4- Miitevelli Heyeti: Ttirkiye Diyanet Vakfi Miitevelli Heyeti'ni ifade eder.
Protokoliin konusu
Madde 3- l-Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Hafizhk Projesi dahilinde yetigtirilen hafiz
6[rencilerin, enim gdrmesine tahsis edilen imam Hati
Liselerinde okutulmasr ve imam Hati mezun olan proJe
lahiyat F akiiltelerine
2'Diyanet Igleri Bagkanllr tarafindan her yrl yaprlan HAFIZLIK final yangmasrna
katrlan iisrencilerden isteyenl erde proj e kap samma ahnabilecektir.
Protokoltin amacr
Madde 4-
1. Mesleki bilgilerini gorevinde etkin bir gekilde uygulayabilen, ahlakr ve
davram;t ile herkese 6rnek olabilen, sosyal hayafta etkin, 'iirefken, uzla;trncr
rol alan, donarumh hafizlar yetigtirerek bu hafizlan 16 il merkezinde sadece
Fakiiltelerine yrinlendirmek,
2. Diyanet igleri Baqkanh[rrun merkez ve tagra tegkilatlarrnda ve baph
kuruluglarrndaki hafiz personel sayrsrm artrrmak,
3. Hafizhpa baglayan dlrencileri ilahiyat Faktiltesini bitirinceye kadar Milli
Efitim Bakanhfr, Diyanet igleri Bagkanhlr ve Ttirkiye Diyanet Vakfinca
desteklemek.
Sorumluluk
Madde 5-
1. Bu protokoltin ytiri.ittilmesinde taraflar kendi alanlanyla ilgili hususlarda
yetkili ve sorumludur.
2. Her egitim ci[retim yrh sonunda proje kapsamrnda taruflar arasmda
de$erlendirme toplantrsr yaprlacaktrr.
Diyanet Igleri Bagkanhfr Efitim Hizmetleri Genel Miidiirliigi
tarafindan yapilacak ig ve iglemler
Madde 6-
@ Projenn dahilinde Haflzyetigtirilecek Kur'an kurslanm belirlemek.
2. Hafizhfr sevdirici, dzendirici ve hafizklrn onemini vurgulayan gegitli
programlar dtizenleyerek film, CD, sinevizyon gibi yayrnlarla projeyi halka
tamtmak,
Belirlenen Kur'an kurslannda grirev yapan d!'reticilerden performans ve
verimlili$ yetersiz olanlarr tespit ediphafiz, alamnda vzmanve bagarrh ri[reticiler
ile yer de[igtirmek,
4. Kurslarda derslerin drgrnda geligtirici ve motivasyon artmcr, epitici seminerler
diizenleyip dgrencilerin farkh alanl,arda da geligmelerine katkr saplamak,
Diyanet igleri Bagkanhlr
amak.
Milli Efitim Bakanhfr Din Ofretimi Genel Miidiirliilii tarafindan
yaprlacak ig ve iglemler
Madde 7-
1. Hafizhgr sevdirici, tizendirici ve hafizhfrn <inemini vurgulayan gegitli
programlar diizenleyerek film, CD, sinevizyon gibi yayrnlarla projeyi halka
tarutmak,
2. Sadece hafiz dsrencilerin tifrenim gdrecegi imam Hatip Liselerini belirlemek,
3. Bu imam Hatip Liselerine baganh, hafrz, alarunda uzmanrilretmenler atamak,
4. Bu okullardaki d[rencilere devlet pansvyatrh statiisii saflamak,
5. Okul programrndaki derslerin drgrnda geligtirici ve motivasyon artmcr, efitici
seminerler ve kurslar diizenleyip cigrencilerin farkh alanlarda da geligmelerine
katkr sallamak,
6. imam Hatip Lisesinde <ifretimini tamamlayan bagarrh 6[rencileri, ilahiyat
Fakiiltelerine vrinlendirmek.
Tiirkiye Diyanet Vakfi tarafindan yaprlacak ig ve iglemler
Madde 8-
Bu proje kapsamtnda imam Hatip Liselerinde ofrenim goren hafrz o!rencilere
verilecek burslar ile ilgili hususlarda Vakrf MUtevelli Heyetince uygun goriilmek
kaydryla gerekli deste$i sallamak,
Bu proje kapsamrnda imam Hatip Liselerinde <ilrenim gdrerek yurt igindeki
ilahiyat Faktiltelerinde ci[renim griren hafiz <i[rencilere valaf Mritevelli
Heyetince uygun gtiriilmek kaydryla verilecek burslar ile ilgili hususlarda
gerekli deste[i saflamak,
t.
2.
Defieiklik
Madde 9 -
ihtiyag duyulmasr halinde taraflar arasmda bu protokolde gerekli de[igiklikler
yapilabilecektir.
Protokoliin stiresi
Madde 10- Protokol herhangi bir stire ile srrurlandrrrlmamrgtrr. Ancak yazit
mutabakat sa$lanmasr halinde plotokol sona erer.
Yiirtirliik
Madde lI- knzatarihinden itibaren ytiriirli.ige girecek olan ig bu protokol kapak dahil
4(ddrt) sayfa, ll(onbir) maddeden olugmaktadrr. 3(tig) misha olarak dtizenlenmig ve
taraflarca. . . I . . . 12012' de imzalanmrstr.
Prof. Dr.
piN OcnBTiMi GENEL MLIDURU
MIIDURU
Prof. Dr. Ali ERBA$
sGiriM nizwrrpN cBNer MUDURU
ismail PALAKOG
TURK1YE DiYANET VAKFI
BA$BAKANLIK
DiYANET i$LERi BASKANr,rcr
n ciri M ldiIZME rlnnt GBNEL tutioUnrUcti
ir-,n
T.C.
cENQLir vn sPoR BAKANT-,rcr
yUxSnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU
cENEL rvrtinUnrticU'NE nadr,r YURTLARDA
KUR'AN nciriM vE oGnnriui KURsU AQMA
i$ninriGi PRo r or<or,t t
ANKARA .2013
T.C. BA9BAKANLIK DIYANET i$LEni nagraxr-,rGr nGirinr
HIZMETLERT cENEL uunUnrUGU ir-,n r.C. CnxQl,iK VE SPoR
BAKANLTGT yUTSEK ocnniriM KREDi vr YURTLAR KURUMU
GEI{EL iUI;UUNT-,I-IGIJ'NTO BAGLI YURTLARDA KUR'AN NCiTiU VN
o cnn rin ri xuns u AqMA i gninr-,ifi pno r orcor,ti
Protokoliin Amacr
Madde 1- I(ur'an-r Kerim rlfrenme ve islam Dininin inang, ibadet ve ahlak esaslan lle Hz
peygamberin hayatr ve cjrnek ahlala haldcrnda dini bilgiler alma ihtiyacr duyan ve bu
hizmefienyararlannakisteyen gerek yurtlarda barrnan dffencilerin gerekse yurt gahqanlanmn
taleplerini kargrlamak.
Protokoliin Konusu
Madde 2- Yiiksek O!'renim Kredi ve Yurtlar I(urumu biinyesindeki yurtlarda barrnan
6sencilerin ve gahganlann I(ur'an-r I(erim ve dini bilgiler alma taleplerini kargrlamak
amaaylaillllgemiiftiili.ildentarufrndankurslardiizenlemek.
Dayanak
Madde 3- Bu Protokol, 633 sayrh Diyanet iqleri Bagkanh[r Kunrlug ve G<irevleri Haldcrnda
Kanun'un islam Dininin inanglan, ibadet ve ahlak esaslan ile ilgili i9leri ytirtitmek, din
konusunda toplumu aydrnlatmak ve ibadet yrcrlerini ycinetmek, 07.04.2 ve 28257
Diyanet fuleri Bagkanh$r Kur'an Elitim ve Olretimine Ydnelik I(urslar ci Yurt ve
Pansiyonlan Yonetmelili ile 16.08.1961 tarihli ve 351 sayh Yiiksek Ikedi ve
Yurtlar I(urumu Kuruluq Kanunu, Yiiksek Oirenim Ikedi ve Yurtlar Kurumu Sosyal,
Kiiltiirel ve Sportif Faahyetler Statiisii'niin ilgili maddelerine dayaniarakhazrlanmtgtr.
Taraflar
Madde 4- Bu protokol, Diyanet igleri Bagkanhlr Efitim Hizmetleri Genel Miidtirltiiii ile
Ytiksek $!'renim Ikedi ve Yurtlar Kurumu Genel Miidtirlti$i arasrnda yaprlmrqtrr. Taraflann
her tiirlti tebligat ve hab erle gme adresleri a g a[rda b elirtilmi gtir:
a) T.C. BA$BAKANLIK DIYANET i$LERi nngraNrtGt
E$itim Hizmetleri Genel Miidiirltipti
Adres : Universiteler Mah. Dumluprnar Bulv. No : I47lA 06800 QanT<aya/Ankata
Telefon :0312295 80 59
Faks :0312287 68 59
b) T.c. GENQLiK VE SPOR BAKANLIGI
Yiiksek OE-renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mtidrirliilti
Adres : Soliitcizi.i lr4il1.2176 Sok. No:25 QankayalAnl<ata
Telefon :0312 551 60 00
Falcs :0312 551 65 7
2/s
Tanrmlar
Madde 5- Protokol metninde kullanrlan;
a) EHGM: Diyanet i9leri Bagkanhfr Elitim Hizmetleri Genei Mtidiirliifitinii,
b) YURTKUR: Yiiksekoffenim Ikedi ve Yurtlar I(urumu Genel Miidtirliifiinii,
c) Biilge Miidiirliifii: Ytiksek Olrenim Ikedi ve Yurtlar Kurumu Bcilge Mtidtirliiklerini,
d) Miifttiliikler: il ve ilge miifttiliiklerini,
e) Yurt Miidiirliifiii: Ytiksek Osrenim Kredi ve Yurtlar I(urumu Yurt Miidtirltlderini,
Sorumluluk
Madde 6- Bu protokoliin yiiriitiilmesinde taraflar kendi alanlanyla ilgili hususlarda yetkili ve
sorumludur. Soz konusu protokolle ilgili;
a) Merkezde sorumlu birimler: Diyanet igleri Bagkanhfr Elitim Hizmetleri Genel
Mtidiyliigii Yaygrn Din E$timi Daire Bagkanh[r ile Genglik ve Spor Bakanh[t
Yiiksekoffenim Ikedi ve Yurtlar I(urumu Genel Mtidtirlti$ii Efitim Dairesi
Bagkanh$;
b) Tagrada sorumlu birimler: Miifti.iliikler ile YURTI(UR Bolge Mridi.irliikleri ve Yurt
Mtidtirltiklerinden o luqur.
c) Her elitim dfretim yh sonunda protokol kapsammda taraflar arasmda delerlendirme
toplanfl s r y apiacakttr .
EHGM ile mtiftiiltilder tarafrndan yaprlacak i9 ve iglemler
Madde 7- Diyanet igleri Bagkanh[r Elitim Hizmetleri Genel Mtidtirliilii ile miifti.iliikler
taraftndar;
a) Yurtlarda bannan o$rencilerin ve gahganlann Kur'an o$enme ve dini bilgiler alma
taleplerini miiftiiliilderce kargrlamak,
b) Talepte bulunanlann saylsl en az 12 ve iizerinde olmast durumunda; ihtiyaglan
kargrlamak izere YURTKUR binalannda agilan D Grubu Kurslara, I(ur'an Kursu
0 greticisi gdrevlendirmek,
$gretici gdrevlendirmelerinde kadrolu ve sdzlegmeli dpreticiler dncelikli olarak
g6revlendirilir. Vekil veya gegici olarak gdrevlendirilecek dlreticilerde ise ilahiyat
Faki.iltesi mezunu, sonra ilahiyat On lisans, daha sonra imam Hatip Lisesi Mezunu
Hafizolan 6[retici sralamasr 96z ominde bulundurularak gtirevlendirme yapmak,
Agrlacak D Grubu Kurslarda ihtiyag Odakh I(ur'an I(urslan Olretim Programlannt
uygulamak,
Prcgramlann igerifinde Kur'an-r Kerim (6irenme, tecvitli okuma, gltzel olcuma ve
ezber, ezber ve anlam) ve Dini Bilgiler (itikat, ibadet, ahlak, siyer, tefsir, hadis,
arapga) e$itimi ve olretimini vermek,
Yurtlarda aglacakkurslar ve programlar hakkrnda bilgiler vermek amac;'yla miiffliliik
personeli ve kurs oSreticileri tarafindan, bolge mtidiirltklerrnde /yurt mtidtirltiklerinde
tamtrm etkinlikleri diizenlemek,
c)
d)
e)
3/s
g) Bagkanhk yayrnlarurdan I(ur'an-t I(erim, ilmihal, Diyanet Ayhk Dergi vb. yayrnlan,
yurt mtidtirliilderi brinyesinde bannan dsrencilere ticretsiz sunmak,
h) Kutlu Doium Haftast, Camiler haftasr, Mevlana Haftasr, Q,anal<7<a\e Zaferi ve $ehitleri
Anma vb. etkinlikleri bolge mridtirhikleri I yurt mtidtirliikleri ile igbirliff igerisinde
yurt binalann da veya belirlenen di[er mekanlarda dizenlemek,
D Talepleri kargrlamak izere kurslann dtizenlenece[i yeri, brilge mridrirhikleri I yurt
mtidiirhikleri ile il / ilge mrifttihikleri tarafindan koordineli bir gekilde elitim rilretime
hazrhale getirmek,
YURTI(UR ile biilge ve yurt miidiirliikleri tarafindan yaprlacak ig ve iglemler
Madde 8- Yurtlarda bannan d!-renciler ile gahganlann islam dini bilgilerini alma
ihtiy aglarm n harg rlanm as r amacryl a ;
a) I(ur'an-r Kerim 6$renme, islam dininin inang, ibadet ve ahlak esaslan ile Hz.
Peygamberin hayal ve tirnek ahlakr hald<rnda dini bilgiler alma ihtiyacr duyrnakta
olup ve bu hizmettenyararlanrtak isteyen gerek yufilardabannan d[rencilere gerekse
personele konunun uygun gortilen aruglarla duyurulmasmr saflamak,
b) Verilecek 6[retim programlanmn haftamn yedi giinti, sabah 07 akgam 23 saatleri
arasmda olabileceii ve sunulan programlarda srnav ddnemi vb. etkinliklein 96z
cintinde bulundurulacalr hususlanm duyurmak,
c) Yurtlarda aglacaklcurslar ve programlar haldcrndabolgelyart miidiirldklerinde tanrtrm
efl<inlilderinin diizenlenebilmesi igin her tiirlti ortam r hazrlamak,
d) Yurtlarda bannan dfrencilerin ve gahganlann Kur'an rilrenme ve dini bilgiler alma
taleplerini miifhiltihlere bildirmek,
e) Talepleri kargrlamak izerc icurslann dtizenlenece[i yeri, yurt mridrirliikleri ile il / ilge
miiffiliikleri tarafindan koordineli bir gekilde esitim riflretime haz:r_hale getirmek,
f) Yurt binalarmda veya belirlenen diler mekanlarda I(utlu Dolum Haftasr, Camiler
Haftast, Mevlana Haftasr, Qanaldcale Zaferi ve $ehitleri Anma vb. etlcinlikleri
mriftiihikler ile i gbirlifi i geris inde dtizenlemek.
De[igildik hiikiimleri
Madde 9- ihtiyag duyulmasr halinde taraflar kargrhkh mutabakat safilayaruk, bu protokolde
defi9iklik ve ilave yapablltr.
Protokoliin siiresi
Madde 10- Bu protokol herhangi bir slireyle smrrlandrrlmamrgtrr. Ancak yaz:irt mutabakat
saSlanmasr halinde protokol sona erer.
Ytiriitme
Madde 11- Bu protokol htilctimlerini Bagbakanhk Diyanet igleri Baqkanhlr Egitim Hizmetleri
Genel Mtidurhifti ile Genglik ve Spor Bakanh[r Yriksek Olrenim Iftedi ve Yurtlar Kurumu
Genel Miidrirhigii ytiriitiir.
4/s
Yiiriirliik
Madde 12- Bu protokol; 12 (on iki) madde ve 5 (beq) sayfadan ibaret onps.ttll2lI3
tarihinde iki ntisha olarak imzalamp yiiriirlti[e girmigtir.
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN
Genglik ve Spor Bakanhlr
Yiiksekd!'renim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Mtidiirii
Diyanet igleri Bagkanhgr
Elitim Hizmetleri Genel Mtidtirii
. Dr. Ali ERBA$
s/s
DiYANET iguni eeprnruu6r ile spon GENEL rvrUoUnlUrGU nnnsrruDA KUR'AN e6iriru vr
66 neri ru i ru r v6ru eU r KU RSLARA KATI rAN lAne i Ugxi rrr issi nri6 i pnororolU
Amag ve Kapsam
MADDE 1-
Bu protokolOn amact, Diyanet igleri Bagkanlrfr'nca Kur'an Efitim ve o[retimine yonelik agrlan (A,B ve
C grubu Kur'an kurslart ile yaz Kur'an kurslarrna katrlan 07-18 yag aralr[rndaki genglere sporu
sevdirmek, bog vakitlerini spor yaparak gegirmelerini saflamak ve onlarrn fiziksel ve sosyal
a ktivitelere katr I r m r nr sallaya rak geligimlerine katkrda bu lunma ktr r.
Bu protokol, Diyanet igleri Bagkanlrfr Efiitim Hizmetleri Genel M0di.irlU[ri ile Genglik ve Spor
Bakanhfr Spor Genel M0diirlU[0'nti kapsar.
Tanrmlar
MADDE 2- Bu protokolde gegen;
a) EHGM
b)sGM
c)GSHiM
d) Kur'an Kursu
Taraflar
: Diya net igleri Bagkan hfr Efitim H izmetleri Genel M Udti rlU[ii'ni.i
:Spor Genel M0dUrl0[ii'nii
:Genglik Spor Hizmetleri il MtidUrhikleri'ni
:Kur'an E[itim ve ofretimine yonelik kurslarr
MADDE 3- Bu protokoltin taraflarr:
Diyanet iSleri Bagkanltfir E[itim Hizmetleri Genel M0d[irlUfij ile Genglik ve Spor Bakanh[r Spor Genel
MUdtirl0!U'dUr.
Spor Genel M0di,irlii[ti Genglik Hizmetleri ve Spor il MUd0rlUkleri ve Spor Federasyonlarr aracrlrlr ile
yti kii mltil ti klerini yerine getirebilir.
Diya net i gleri Bagka n lrf r'n rn Yi,ikiimlii liikleri
MADDE 4- Bu protokol0n ytiriirltife girmesi ile;
Diyanet igleri Bagkanlrfir;
il ve ilge mi.ift0lUklerinde proje uygulamasrndan sorumlu kigiler gorevlendirecek ve iletigim bilgilerini
SGM'ye bildirecektir.
Kur'a n kurslarr program la rr SG M'ye bildirilecektir.
a- it/itCe mUfttiliikleri tanrtrm galrgmalarr yapacaktrr.
b- Katrhm ve kayrt alacaktrr.
c- Proje tarihi ve saatlerini belirleyecektir.
d- Ulagrm il/ilCe MUftUl0klerince sallanacaktrr.
e- Spor kul0b0 olmayan ilve ilge Mtifttiltikleri kultip kurulmasrnr saflayacaktrr.
f- Kursa katrlanlara kultipler aracrlrfir ile lisans grkaracaktrr.
g- Diyanet igleri Bagkanlr[r camileri ve Kur'an kurslarrnr belirleyecektir.
h- Spor Genel M0di.irltifti tarafrndan verilen malzemelerin sporculara ve organizasyonda yer
a la n d ifier gorevlilere da[rtr m r n r safl ayacaktrr.
i- Spor Genel MUdiirltifiti tarafrndan verilen malzeme ve galrgmalarrn yaprlacafr Kur'an
kurslarrnda uygun alanlarrn olugturulmasrnr saflamakla, y0k0mltid0r.
Ayrtca Diyanet igleri BagkanlrIr, bu protokol kapsamrndaki yaprlacak faaliyetlerin, projelerin vb.
etkinliklerin gergeklegtirilmesine katkr saflamak amacryla, uygun buldu[u Kurum, Kurulug,firma ve
gahrslada spansorluk anlagmalarr yapabilecektir.
Spo r G e n el M ii d ii rl iifiti' n [i n Yi,i kii m I ii I ii kl eri :
MADDE 5- Bu protokolUn yiirtirltifie girmesi ile Spor Genel MiidUrltifti;
il ve ilge mUd0rliiklerinde proje uygulamasrndan sorumlu kigiler
bilgilerini SGM'ye ve Diyanet igleri Bagkanlrfr EHGM'ye bildirilecektir.
il mtidUrltikleri hangi spor dallarrnrn Kur'an kurslarrnda yer alaca[rna
dofrultusunda karar verecektir.
Ayrrca:
gorevlendirecek ve iletigim
tesis, antrenor vb. etkenler
t. Kullanrlacak spor alanlarrnrn belirlenmesi,
2. Katrlrm ve kayrt,
3. Proje tarihi ve saatlerinin belirlenmesi,
4. Spor alanlartntn tahsisi ve hazrrlanmasr, (GHSiM tesislerinin kullanrlmasr dtigtin0lmektedir.)
5. Saflrk,
6. Ulagrm,
7. GUvenlik,(spor alanlarrndakigtivenli[iGSHiM tarafrndan sallanacaktrr.)
8. ilgili spor federasyonlarr, il mi.id0rl0kleri ve kul0pler aracrlr[r ile malzeme temini saflanmasr,
9. Diyanet igleri Bagkanlrfirnrn talebi dofirultusunda din gorevlilerinin antrenor e[itiminden
faydalanmalarrnrn sa!lanmasr,
10. Kur'an kurslarrnda gorev alan personele sportif ve "Ku/an Kurslarrnda Spor Yaptyoruz"
projesine yonelik efitim seminerlerinin verilmesinin saflanmasr,
11. Elitim verilen Kur'an kurslarrndaki katrhmcrlar arasrnda, kurs sonunda talepler ve imk6nlar
dofrultusunda bir turnuva di.izenlenmesi gibi gorevlerle y0k0ml0di.ir. Spor Genel
Mtidtirlii[0, bu protokol kapsamrndaki yaprlacak faaliyetlerin, projelerin vb. etkinliklerin
gergeklegtirilmesine katkr saflamak amacryla,
gahrslarla sponsorluk anlagmalarr yapabilecektir.
Defigiklik Htiktimleri:
uygun buldufiu Kurum, Kurulug, firma ve
MADDE 6- Taraflar kargrlrkh mutabakat saflayarak, bu protokolde de[igiklik ve ilave yapabilir.
G e rektiiin d e bu p rotokol ti yti rti rl ti kten ka ld r ra b i li rler.
vUnUnlUlUr:
MADDE 7- Bu protokol; Spor Genel Mi,idtirltilii ve Diyanet igleri Bagkanhlr Makamlarrnca uygun
bu lun up, ta raflarca imza la nd rfr tarihte yti ri.irlti[e girer.
YUnUrrue
MADDE8-Bu protokol htikiimlerinitaraflarytirtitiir. L.t.tg6.tZOtg
rti V.
Diya I
I
t
l^'?
f""'i lq,;