T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kocaali Müftülüğü

Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
    
    
Muhterem Müslümanlar! İslam dini her konuda olduğu gibi tüketimde de belli bir dengenin, israf ve cimrilik arasında bir yolun gözetilmesini emretmiştir. Müslüman, hayatının her alanında ölçü ve dikkat içinde olan, çevresindeki fakir ve yoksulları koruyup gözeten, imkânları ölçüsünde onlara yardım elini uzatan kimsedir. Yüce Rabbimizin,
Detay
    
Mi’râc sözlükte “yükselmek, yükseğe çıkmak ve yükselmek için kllanılan vasıta” anlamlarına gelmektedir. Allâh-u Te’âlâ hazretleri hiçbir peygamberini tebliğ görevinde yalnız bırakmamış, onları vahiy ile yönlendirdiği gibi, ihtiyaç anında onları çeşitli mucizelerle de desteklemiştir. Rabbimizin bu desteklemesini,
Detay
    
    
Yaratılışı gereği sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar hayati bir öneme sahiptir. Aile bu niteliğiyle toplumlarda kültürel kimliğin, insani değerlerin ve tarihi sürekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı olan bir kurumdur.
Detay
    
Değerli Müslümanlar; Allah insanı farklı ve özel bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan akıllı, düşünen, bilgi ve irade sahibi, özgür, sorumlulukları olan, inanan bir varlıktır. Bütün bu özelliklerden dolayı insan, diğer canlılardan farklı ve Allah’ın yarattığı varlıklar arasında seçkin bir yere sahiptir. Bu hususu Yüce Rabbimiz bizlere şöyle bildirmiştir:
Detay
    
    
Aziz kardeşlerim İnsan hakları açısından Veda Hutbesi, İslâm’ın önemli kaynaklarından birisi sayılır. Bilindiği gibi Veda Hutbesi, Hicret’in 10. yılında Hz. Peygamberin hac farizasını ifâ için Mekke’ye gelip, Vedâ Haccı esnasında irâd ettiği hutbelere verilen bir isimdir. Bunlardan meşhur olanı Arafat’ta, sayıları kadın-erkek 140.000’i aşan bir topluluğa irâd edilen hutbedir. Bu hutbe temel bir kanun olarak insanın hak ve vazifelerini özetlemektedir. Hz. Peygamber bu hutbeyi irâd ettikten üç ay sonra vefat ettiğine göre, bu O’nun hakîkî vasiyetidir.
Detay
    
İnsanları doğru yolda tutabilecek iki önemli rehber vardır: Allah Teâlâ’nın kitapları ve peygamberler. Bu iki rehbere uymak saadetin kapısını açıp hem dünya hem de ahrette mutlu olma garantisi vermektedir. Bu, Allah Teâlâ’nın vadidir.
Detay