10.05.2016

Arif BAŞKARACA ( 1946 – 1961 )

Arif BAŞKARACA ( 31.11.1946 – 26.06.1961 )
Bosna Hersek’te Rumi 1303'de doğdu. İlk öğrenimini Prepol kazasında tamamladı. 1315'de İstanbul'a geldi. Fatih dersiamlarından Batumlu Hacı Süleyman Efendiden çeşitli konularda dersler alarak 1317’de icazetname aldı.

1324'de Darülfünun İlahiyat Şubesine girdi. 1328'de iyi derece ile mezun oldu. Priştine idadisi, Konya İkinci Leyli İdadisi ve Yozgat Sultanisi Ulumu'd Diniye Öğretmenliğinde bulundu. Eskişehir Orhangazi Okulu Baş Öğretmenliği ile Afyonkarahisar İdadisi Ulumu'd Diniye Öğretmenliği görevlerini yaptı.

Birinci Cihan Harbinde İstanbul Erenköy Yedek subay Talimgahında askerliğe başladı. Romanya ve Kafkasya harekatında 15 nci Tümende Teğmen olarak görev yaptı. İstiklal Savaşında Kütahya Milli Alayında 10 ncu Bölük Komutanı olarak görev yaptı ve Köprülühisar, İnegöl, Pazarcık VE İnönü savaşlarında bulundu.

16.03.1945 ‘ de Adapazarı Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. 31.11.1946’da Adapazarı Müftülüğüne tayin edildi. Uzun bir süre bu görevi yürüterek 26.06.1961’de emekliye ayrıldı.