20.05.2016

2016 YILI BERAT KANDİLİ MESAJI

 

Ramazan’ın mübarek iklimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde Rabbimizin bir lutfuna daha erişecek, 21 Mayıs Cumartesi gününü Pazar’ a bağlayan gece, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandilini idrak edeceğiz.

Bu gece Sevgili Peygamberimiz’ in, Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye ettiği ve o gece güneş batınca Allah Teala’nın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” (İbn Mace, İkametü’s-Salavat,  191)  buyurduğu bir gecedir.

Bu mübarek gecede beratımızı almamız, Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha idrak ederiz. Başkalarının hak ve hukukuna riayetin temel dini ödevlerimizden olduğunu, harama el uzatmanın, kul hakkı ihlalinin bizi ilahi mağfiretten uzaklaştıracağmı biliriz. Yaradanına, kendisine, yakın - uzak çevresine ve bütün insanlığa karşı sorumlulukları bulunan bir varlık olduğumuzu bu gecede tekrar hatırlar, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi tekrar sorgularız.

Böyle mübarek gün ve geceler, Kur’an’1a buluşma, Hz. Peygamber’ in evrensel öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatıdır. Bu gece, Kur’an’ın bizlere öğrettiği “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden (kaybedenlerden) oluruz.” (A’raf, 7/23) gibi dualarla ve Sevgili Peygamberimizin (sas) bu gece bolca yaptığı “Allah’ım! Azabından affına, gazabından  rızana  sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten  acizim” (Müslim, Salat, 222/1090); duasıyla Yüce Rabbimize yakarma  zamanıdır.”

Bu duygu ve düşüncelerle bütün Sakaryalılar'ın ve İslam aleminin Beraat Kandilini tebrik ediyorum. Ülkemizin, Alem-i İs1am’ ın ve tüm insanlığın beraate etmesini, son yıllarda bir türlü istikrara kavuşamayan İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini, fitne ateşinden, kargaşa vc kaos ortasından uzaklaşmamıza vesile olmasını, İslam ülkelerinin tekrar ilim ve medeniyet, barış ve esenlik coğrafyasına dönüşmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Beratınız mübarek olsun.

İlyas SERENLİ

İl Müftüsü