09.12.2016

2016 Yılı Mevlid Kandili Mesajı

 

Hicri 1438 yılının Rebiulevvel ayının 11’ini 12’sine bağlayan önümüzdeki Pazar gecesi, Hz. Muhammed (sav)’in doğum yıldönümünü idrak edeceğiz.

 

Peygamberimiz (sav)’in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili, yaşanabilir bir dünya için O’nun insanlığa emanet ettiği bütün değerleri anlama ve yaşama zamanıdır Milletimiz ve İslam Âlemi Hz. Muhammed (sav)’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını hayata hâkim kılmak, O’na duyulan engin ve içten sevgiyi toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle O’nun kutlu veladetinin yıldönümünü kutlayacaktır.

 

Yüce Allah, insanlığa lütuf ve merhametinin bir tecellisi olmak üzere Hz Muhammed (sav)’i Son Peygamber olarak göndermiştir O’nu bize en iyi biçimde tanıtan Kur’an, O’nun hayatını ‘yaşanabilir en güzel model’ olarak takdim etmekte ve kendisini örnek almamızı istemektedir. Kur’an’da “Allah’ın sevgisine mazhar olmanın Hz. Peygamber (sav)’e tabi olmaktan geçtiğinin” (Âl-i İmrân, 3/31) vurgulanması, O’nun inananlar tarafından her zaman örnek alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 

Hz. Muhammed (sav) bütün hayatı boyunca bizlere, Allah’a iman edip O’nu içtenlikle sevmeyi,  ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü kuşanmayı, emaneti korumayı, insan haklarına riayet etmeyi,  kimsesizlere kol kanat germeyi, komşuluk ve akrabalık bağlarına önem vermeyi, gönül kırmamayı, yararlı insan olmayı öğütlemiş ve bütün bunları bizzat örnekliğiyle bize göstermiştir Bu ahlaki değerleri fark etmek ve onları hayat tarzı haline getirebilmek hepimizin temel hedefi olmalıdır

 

İslam coğrafyasının, tarihin en ağır yıkımlarını yaşadığı, kardeşlerin birbirlerinin kanını akıttığı, hiçbir kutsala sığmayan vahşetlerin yaşandığı bir dönemde gözyaşlarının dinmesi, yeryüzündeki sefaletin ortadan kalkması, masumların akan kanlarının son bulması, her bir can’a Allah Teâlâ’nın yarattığı bir can olarak bakılması ve adeta “kaybedilen insanlığın” tekrar tesis edilmesi ancak Efendimiz (sav)’in örnekliğiyle yakalanabilecektir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; Sakaryalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin kandillerini tebrik eder, bütün kardeşlerimize ‘Ahlakı Kur’an olan Hz. Muhammed (sav)’in örnekliğinde güzel bir hayat yaşamalarını Yüce Allah (cc)’tan niyaz ederim Salat-ü selam, tahiyyat-ü ikram, her türlü ihtiram O'na, O Gül Peygamber (sav)’e olsun…

 

 

                                                                                     İlyas SERENLİ 

                                                                                    Sakarya Müftüsü