01.10.2016

Geyve Müftüsü Ali ERHUN'un Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Mesajı

         Toplumu dini konularda aydınlatmanın ötesinde, ilmiyle amil, güzel ahlakıyla herkese örnek olmak gibi bir görevleri olan imamlarımız, günlük hayatın her safhasında insanlarla iç içe olan, her zaman ve her yerde halkımızın ve cemaatimizin yardımına koşan, sosyal problemlere dinî ve ahlakî çözümler bulmaya çalışan gönüllülerdir. Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yılki teması “Cami ve Kitap” olması münasebetiyle de cehaleti ortadan kaldırmaya vesile olmak maksadıyla insanımızı kitap okumaya teşvik edecek olan vefakar insanlardır.

            Bu vesileyle bütün milletimizin ve ülkemizin en ücra köşelerinde vakit adamı değil, vakıf adamı bilinci ile görev yapan, topluma yön ve yol gösteren, yaşantısıyla örnek olan bütün Din Görevlisi kardeşlerimin Camiler Haftasını tebrik ediyorum.