T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kaynarca Müftülüğü

03.01.2019

Aile ve Dini Rehberlik tanıtım

Aile ve Dini Rehberlik Merkezi/Büroları

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece anne-babalar değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile ve Dini Rehberlik Büroları, millî ve manevi değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktayız.

TANIM

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiple müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren dinî rehberlik birimiyiz.

GÖREVİMİZ

Büromuza soru-sorunları için bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî rehberlik hizmeti sunmaktayız.

Halkımızı, aileyi tehdit eden, doğru bilinen yanlışlar konusunda sahih bilgi ile aydınlatmaktayız.

 Diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, proje vb. faaliyetler düzenleyerek aile konusunda farkındalık oluşturmaktayız.

 Aile okulu, evlilik okulu gibi uzun süreli eğitimlerle sağlıklı bir ailenin kurulması ve güçlendirilmesi konusunda bilinç kazandırmaktayız.

 MİSYONUMUZ

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamaktayız.

VİZYONUMUZ

Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflemeyiz.

İLKELERİMİZ

  • Faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarına dayanan, kadim medeniyetimizin kültürel değerleriyle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak.
  • Kadın, aile, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî rehberlik ve manevi destek hizmeti sunarken düzeyli ve tutarlı olmak.
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,
  • Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için müracaat eden bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.                                                                                                                                                        HEDEFLERİMİZ                                                                                                                    Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,
  • Aile kavramının bi​rleştirici rolüyle kadın, aile, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,
  • Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleşt​​irmektir.

KAYNACA MÜFTÜLÜĞÜ AİLE ve DİNİ REHBERLİK BÜROSU Per.

  

S.N.  

   GÖREVLİ ADI SOYADI                      ÜNVANI            GÖREVİ

   

 1              Hatice  YOLDAŞ                                 KÖ                    Koordinatör

2              Vedat ALKAN                                      İ.H                     Koordinatör Yardımcısı

3              Şule Yüksel BİRİNCİ                          4/B KKÖ              ADRB Üyesi

4              Canan KURU                                     4/B KKÖ              ADRB Üyesi

5             Ergün ÖZCAN                                    İ.H                       ADRB Üyesi

6             Mehmet GÜNDOĞDU                        Uzman İ.H            ADRB üyesi

7             Fatih M.DOĞANCI                              İ.H                       ADRB Üyesi

8             Hacer TOPÇU                                    KKÖ                    ADRB Üyesi

9              Ayşe ERDOĞAN                               4/B KKÖ              ADRB Üyesi

10           Nazmiye TEPE                                   KKÖ                    ADRB Üyesi