T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kaynarca Müftülüğü

12.06.2017

Öğrenci Kayıt Formu

                                                                                                                                              Ek-8

KURSA KAYIT DİLEKÇESİ

Müracaatta Bulunulan Kursun/Caminin

Adı

 

Bulunduğu

İl

İlçe

Belde

Köy

SAKARYA

KAYNARCA

 

 

Kursun Türü

Kur’an Kursu      :                                           

Dönemi               :………..…………………

Düzeyi                :…………………………..

Ek Program Adı :………………………...…

Kur                     :…………………….…….

Yaz Kur’an Kursu :     

Dönemi           :…………...

Kur                  :…………..

Camilerde Kur’an Öğretimi Kursu           

MÜRACAATTA BULUNANIN

T.C. Kimlik No

 

Baba adı

 

Adı Soyadı

 

Ana adı

 

Cinsiyeti

Bay                                       □

Doğum yeri

 

Bayan                                   □

Doğum tarihi

 

Öğrenim Durumu

Okur-Yazar Değil                □

Herhangi bir özrü (sakatlığı) var mı?

Evet                      

Okur-Yazar                          □

İlköğretim Birinci Kademe(İlkokul)                 

İlköğretim (Ortaokul)          □

Hayır                   

Lise ve dengi okul               □

Yüksek öğrenim                  □

İletişim Bilgileri

Sürekli Adresi

Ev Telefonu

İş Telefonu

Cep Telefonu

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

……………………………...İMAM HATİPLİĞİNE / YÖNETİCİLİĞİNE

 

       Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuş olup, Kur’an/ yaz Kur’an/ Camilerde Kur’an Öğretimi kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.

        Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

Adres:                                                                                                                        Tarih-İsim-İmza

 

 

 

 

 

Not: Bu dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup, müracaat eden vatandaştan herhangi bir belge talep edilmeyecektir.